UK Official Records


Customers
Help line
0121 247 4304

Open 5 days
Mon - Fri
09:00am til 4:00pm

Last updated: 29/05/2024


Add to FavoritesApostille Legalisation


Legalisation (Apostille) is the official confirmation that a signature, seal or stamp on a UK public document is genuine.

Bar Image

Certificate
Services


Birth Certificates, Marriage Certificates and Death Certificates are full length copies and can be used for official purposes.

Bar Image

Secure
Shopping
Google Checkout Acceptance Mark
PayPal

bar image

Welsh Birth Certificates

Good Morning, Welcome to UK Official Records !

This site exists to help you obtain a Birth, Death or Marriage certificate as quickly and as easily as possible.


Welsh Birth Certificate

All birth certificates supplied are full long form certified copies for England and Wales, Scotland and Northern Ireland and include parents names.
  • Duplicate Birth Certificate
This document will normally include full name of child, mother's name, father's name (when registered) DoB, where born and registration district.

The information below refers to the text of a United Kingdom (UK) Birth Certificate from England and Wales. There may be some variance with other English and Welsh birth certificates. Welsh birth certificates may have the official text also in Welsh, the text of which is listed below. Other British marriage certificates issued in Scotland and Northern Ireland will also vary.

Copi Dilys O Gofnod Genedigaeth

Fe'I Rhoddwyd Yn Y General Register Office

Rhif y Cais

Colofnau

1 - Pryd a lle y ganwyd

2 - Enw os eos un

3 - Rhyw

4 - Enw a chyfenw'r tad

5 - Enw, cyfenw a chyfenw mormynol y fam

6 - gwaith y tad

7 - Llofnod, disgrifiad a chyfeiriad yr hysbysydd

8 - Pryd y cofrestrwyd

9 - Llofnod y cofrestrydd

10 - Enw a gofnodwyd

Tystiolaethwyd ei fod yn gopi cywir o gofnod mewn copi y tysiwyd iddo o Gofrestr Genedigaethau yn y Dosbarth a enwyd uchod.

Fe'I rhoddwyd yn y General Register Office, o dan Sel y Swyddfa a enwyd.

Y ______dydd o fis______,_____

Gofal: mae yna droseddau yn ymwneud a ffugio neu addasu tystysgrif neu ddefnyddio tystysgrif ffug neu wrth fod ag un yn eich meddiant.

Rhybudd: nid yw tystysgrif yn profi pwy ydych chi.

Rhoddir y dystysgrif hon yn unol a Births and Deaths Registration Act 1953. Y mae Adran 34 yn darparu fod unrhyw gopi y tystiolaethwyd iddo o gofnod as sy'n proffesu sel neu stamp sydd dan sel y General Register Office yn cael ei dderbyn fel tystiolaeth o'r enedigaeth neu'r farwolaeth y cyfeirir ati heb brawf pellach na phrawf arall o'r gofnod, ac y bydd copi tystiolaethwyd iddo as sy'n proffesu iddo gael ei roddi yn y Swyddfa a enwyd yn aneffeithiol ac yn ddirym os na chaiff ei selio neu ei stampio fel y dywedwyd eisoes.

All replacement birth certificates we supply are fully certified copies which are suitable for all official purposes. Some reasons for obtaining a certificate include an application for marriage, applying for an academic course, applying for a passport or a driver's licence. One of the most common reasons is that the original certificate was lost or mislaid.

Replacement birth certificates do not require a signed release or similar for the order to be processed. Nor does further documentation (e.g. driver's licence or passport) have to produced Generally, there will be no special needs for the order to be completed, beyond the initial supplying of information and payment.

There is no choice between non certified and certified - all certificates issued are certified. All certificates issued are issued with an official seal, some certificates have a raised seal or a stamped seal.

We can supply birth certificates from the United Kingdom (UK) of Great Britain (GB) England, Scotland, Northern Ireland and Wales, and many overseas births where the location was once a British territory, or if the event was registered with a British consulate.